top of page
Kinderen bij gracht

Hoe ik werk

Mijn logo is gebaseerd op een eikenblad, omdat als je goed kijkt ieder blad van een eikenboom een andere vorm heeft. Ieder kind is ook anders en zal zich dus ook anders ontwikkelen, ook binnen een gezin. Daarnaast is in mijn logo mijn praktijknaam zichtbaar in twee verschillende kleuren, daarmee heb ik het stukje 'Co' van 'Coach' bewust in tweeën gedeeld, omdat ik het van belang vind om te benadrukken dat wanneer jullie ervoor kiezen om mijn hulp in te schakelen, ik dit als een samenwerking zie tussen jullie als ouders met mij, jullie als ouders met jullie kind en ik met jullie kind. Samen. 

 

Bij mij in de praktijk mag een kind zichzelf zijn, door zijn gedachten

uit te spreken en gevoelens te laten zien. Ook is het uitspreken

van wensen welkom. Als kindercoach begeleid ik kinderen 

tussen 4 en 12 jaar. Wanneer zou ik jullie kunnen helpen? 

 

Jullie kind:

- vindt het moeilijk om zijn/haar emoties te uiten en kropt deze op. 

- is onzeker over zichzelf, zit niet lekker in zijn/haar vel. 

- vindt het moeilijk om vriendjes te maken. 

- wordt als stil/verlegen/dromerig getypeerd door zijn/haar omgeving en heeft daar moeite mee.

- gaat door een moeilijke thuissituatie heen (scheiding ouders, overleden familielid, broertje of zusje erbij, zoekende naar plek in het gezin).


Tijdens het coach-traject zal ik met jullie kind kennismaken en kijken waar zijn/haar interesses liggen en waar hij/zij in het dagelijks leven tegenaan loopt. Van daaruit zal ik samen met het kind onderzoeken waar zijn/haar krachten of talenten liggen en op die manier het kind begeleiden naar een eigen oplossing voor het omgaan met wat hij/zij als moeilijk ervaart.

Als kindercoach geef ik geen advies, mijn coaching is gericht op het proces van het naar boven halen van de krachten en talenten van een kind en het daar bewust van maken en zodoende inzichtelijk maken wat een kind allemaal kan en weet en hoe hij/zij dit kan/wil inzetten in contact met zijn/haar omgeving. 

Kinderen in de branding

Het coachingsproces

Kennismaking en intake

Sessies en evaluaties

Via het contactformulier kun je als ouder(s) het eerste contact leggen met mij. Wanneer het voor beide partijen schikt, kunnen we een kennismaking inplannen. De kennismaking zal altijd telefonisch en gratis zijn. Het is voor jullie als ouders en voor mij als kindercoach een gelegenheid om te kijken of ik jullie zou kunnen helpen. Het is daarmee ook vrijblijvend. 

 

Na een positieve kennismaking, waarbij wij het zien zitten om met elkaar verder te gaan, prikken we een datum voor een intakegesprek bij jullie thuis. Het doel van de intake is om informatie te verzamelen, jullie van mij en ik van jullie. Tijdens de intake zullen we naar aanleiding van het door jullie ingevulde intakeformulier dieper ingaan op hoe jullie kind zich heeft ontwikkeld, wat hij/zij leuk vindt om te doen en wat de reden is dat jullie contact hebben gezocht met mij. Daarnaast is het van belang om jullie hulpvraag te formuleren.

Het gesprek is voornamelijk met jullie als ouders en ik vind het na de intake ook leuk om jullie kind te ontmoeten. 

Coachen is voor mij procesgericht, dat betekent dat ik samen met jullie kind zal bepalen hoeveel sessies er nodig zullen zijn om samen te kunnen werken aan de hulpvraag. 

Terwijl we zullen starten aan het bouwen aan een vertrouwensband tussen jullie kind en mij, zal ik tijdens een sessie uitgaan van waar de behoeften van het kind liggen. Afhankelijk daarvan zal ik hem/haar een aanbod doen voor een activiteit, dit zal iets zijn dat past binnen het kader van waar ik denk dat het proces op dat moment aan toe is.

Denk bijvoorbeeld aan een vragenspel ter kennismaking in een van de eerste sessies, gevolgd door een activiteit die past bij het bouwen aan de vertrouwensband tussen het kind en mij. Wanneer het kind zover is, kunnen we werken aan de hulpvraag, hierbij zijn de activiteiten geheel afhankelijk van wat die hulpvraag precies inhoudt. 

Om tussen de sessies door contact te houden met jullie als ouders, zijn jullie altijd welkom om te vragen hoe het ging. Daarnaast hecht ik waarde aan het houden van evaluaties, zowel tussentijds (na ongeveer de eerste 4 sessies) als aan het einde van het proces. De laatste sessie zal naast een reguliere sessie, tevens een eindgesprek  en een afscheid inhouden, met zijn allen. 

Voor tussentijds contact is het mogelijk om mij via e-mail te bereiken op: jacobien@coachpraktijkruys.com 

De kleine lettertjes

Vraag hier naar mijn algemene voorwaarden, mijn privacy verklaring en mijn klachtenregeling. 

bottom of page